Mateřská škola Žilov

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta a bez váhání jej zapište do naší mateřské školy.

O nás

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum)

Naše jednotřídní mateřská škola sídlí v budově společně s Obecním úřadem Žilov. Je umístěna na konci vesnice, obklopena z obou stran zahradou. Škola byla znovu otevřena po rekonstrukci 1. 6. 1974. Současná mateřská škola prošla novou rekonstrukcí v průběhu let 2007 - 2011. Byla zrekonstruována umývárna a WC, vybudováno oddělené WC pro kuchařku, kuchyně, jídelna i herna, šatna, vyměněny radiátory, okna a nábytek v jídelně a ředitelně.  V následujících letech  se zmodernizovala školní zahrada. Sponzorským darem nám pomohla Žilovská zemědělská a.s. a nechali jsme zabudovat akátové herní prvky. Další modernizace proběhla v r. 2015 - nové oplocení zahrady a zrekonstruovaný prostor před vchodem do MŠ. Kapacita školy je 28 dětí. Přijímány jsou děti zpravidla od3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Mateřská škola má dostatečné prostory odpovídající hygienickým normám a požadavkům. Třída poskytuje dětem dostatek prostoru pro volný pohyb. Děti si samostatně volí hračky, didaktické pomůcky, materiály a náčiní, které jsou umístněny v přístupných policových skříních. Prostor ve třídě vyhovuje skupinovým, individuálním i frontálním činnostem dětí. Ve třídě je pianino, které je každodenně využíváno, také CD přehrávač, gramofon. Zde jsou po obědě rozkládána lehátka na odpolední odpočinek. Dále děti mají možnost hry v koutku s kuchyňkou, obchodem a kadeřnictvím. V jídelně je koutek s domečkem pro panenky, knihovna a stolek na kreslení, televize, video a DVD.. Stolky a židličky jsou přizpůsobeny (velikostí) věku dětí. Hračky, které jsou dětem nabízeny, se v průběhu roku obměňují a děti tak mají možnost seznámit se s více druhy stavebnic a dalších hraček. Dětem s poruchami řeči se věnuje logoped, který nás 2x do roka navštěvuje ( rodiče individuálně docházejí k logopedce). Děti které nemají výrazné problémy plní logopedickou nápravu při každodenních jazykových cvičeních.

Životospráva

Dětem je poskytována čerstvá vyvážená a plnohodnotná strava v přiměřeném množství. Doba jídla má 3 hodinový interval. Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti mají zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však flexibilní a může reagovat na potřeby a změny. Pobyt venku je každodenní a dostatečně dlouhý. Děti využívají zahradu, ale také blízké okolí MŠ (louky, les, sportovní areál, okolí rybníka atd.) V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet příjemné, podnětné a nestresující prostředí.

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci se podílejí na vstřícném a klidném chodu školy. Pedagogové respektují potřeby, ale i zvláštnosti dětí, reagují na ně a napomáhají k vytvoření pocitu klidu a bezpečí dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá předškolním dětem a jejich potřebám. Všechny děti mají rovnocenné postavení; jakékoli projevy nerovnosti, šikany, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Třída je pro děti kamarádským společenstvím. Pedagog se chová fundovaně, dokáže dítě podpořit, ocenit, povzbudit. Pedagog je vstřícný, empatický a naslouchající. S dětmi není manipulováno. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.

Chcete-li, aby  Vaše dítě vykročilo do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, můžete jej u nás zapsat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 


 Naši mateřskou školu najdete na adrese Žilov 54, Třemošná.


Upozornění pro rodiče. Na žádost si můžete v MŠ vyzvednout potvrzení o výši vynaložených výdajů za zdaňovací období 2018.

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

ke stažení
zde (PDF 324 kb)
 

 


Kontakt

Mateřská škola Žilov

Žilov 54
Třemošná
33011


+420 727 920 925